Komfort przez cały długi dzień

Nasze Mediflex™ essential 1 day udowadniają, że soczewki kontaktowe mogą być naprawdę komfortowe przez cały długi dzień.

Wysoki komfort jest związany z PC Technology, zastosowaną w soczewkach Mediflex essential 1 day . Nazwa PC wywodzi się od cząsteczek fosforycholiny (ang. phoshporylcholine), które są hydrofilne i biokompatybilne z ludzkim ciałem. Dzięki zastosowaniu PC Technology soczewki Mediflex essential 1 day utrzymują wodę przez dłuższy czas
i w mniejszym zakresie ich powierzchnia podlega odparowaniu. PC Technology sprawia, że materiał soczewki przyciąga
i utrzymuje wodę na jej powierzchni. Powłoka wodna ogranicza liczbę osadów i pomaga utrzymać czystą powierzchnię soczewki. Materiał Mediflex Essential 1 day jest jedynym materiałem zastosowanym w soczewkach kontaktowych,
który otrzymał zgodę amerykańskiego urzędu „Food and Drug Administration” na używanie stwierdzenia: „Może poprawić komfort u użytkowników cierpiących z powodu suchości lub umiarkowanego dyskomfortu w czasie noszenia soczewek”.